Dokumenty


Zverejnené podľa zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Objednávky
Faktúry
Zmluvy
Vestník verejného obstarávania
Elektronický kontraktačný systém
Archív objednávok
Archív faktúr
Archív zmlúv
Archív verejného obstarávania
Rozpočet na rok 2019
Rozpočet Kancelárie prezidenta SR na rok 2019
Rozpočet na rok 2018
Príjmy a výdavky
Výdavky
Finančné operácie
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2018
Monitorovacia správa
Zhodnotenie výsledkov interných kontrol vykonaných v hodnotenom rozpočtovom roku 2018
Návrh záverečného rozpočtu
Rozpočet Kancelárie prezidenta SR na rok 2018
Záverečný účet za rok 2017
Rozpočet Kancelárie prezidenta SR na rok 2017
Návrh záverečného účtu za rok 2017
Zhodnotenie výsledkov interných kontrol vykonaných v hodnotenom rozpočtovom roku
Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu
Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie
Finančné operácie kapitoly ŠR
Záväzné ukazovatele kapitoly ŠR
Monitorovacia správa programovej štruktúry
Záverečný účet za rok 2016
Rozpočet Kancelárie prezidenta SR na rok 2016
Návrh záverečného účtu za rok 2016
Zhodnotenie výsledkov interných kontrol vykonaných v hodnotenom rozpočtovom roku
Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu
Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie
Finančné operácie kapitoly ŠR
Záväzné ukazovatele kapitoly ŠR
Monitorovacia správa programovej štruktúry
Záverečný účet za rok 2015
Rozpočet Kancelárie prezidenta SR na rok 2015
Návrh záverečného účtu za rok 2015
Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu
Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie
Finančné operácie kapitoly ŠR
Záväzné ukazovatele kapitoly ŠR
Monitorovacia správa programovej štruktúry
Záverečný účet za rok 2014
Rozpočet Kancelárie prezidenta SR na rok 2014
Návrh záverečného účtu za rok 2014
Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu
Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie
Finančné operácie kapitoly ŠR
Záväzné ukazovatele kapitoly ŠR
Monitorovacia správa programovej štruktúry