Poradný orgán pre menšiny

Expertný poradný výbor menšín

Maďarska menšina:
Ilona Németh, Vysoká škola výtvarných umení, vedúca ateliéru
Attila Simon, historik, riaditeľ Fórum inštitútu pre výskum menšín


Rusínska menšina:
Anna Plišková, Riaditeľka Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity v Prešove
Peter Medviď, hovorca okrúhleho stola Rusínov Slovenska, člen Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny


Rómska menšina:
Jurina Rusnáková, vedúca Ústavu romologických štúdií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Viktor Teru, Rómsky vzdelávací fond, koordinátor pre Slovensko


Ostatné národnostné menšiny a nové menšiny:
Elena Gallová Kriglerová, riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry