Sídlo prezidentky Slovenskej republiky

Grasalkovičov palác je sídlom prezidenta Slovenskej republiky od roku 1996, najprv však prešiel rozsiahlou rekonštrukciou do pôvodnej podoby zo šesťdesiatych rokov 18. storočia.

Datovaný do neskorého baroka, palác prijíma hostí cez nádvorie s čestnou strážou. Vo vstupnej hale sa nachádza schodisko s unikátnou sochárskou výzdobou a prejsť možno aj do Záhradnej sály.

Hlavná sála na prvom podlaží má čiastočne pôvodnú pozlátenú štukovú výzdobu. V minulosti slúžila ako koncertná miestnosť a dnes je miestom oficiálnych prijatí a podpisov dôležitých zmlúv. Prijímacím salónom hlavy štátu je bývalá hudobná sieň, v ktorej sa zachovala časť dreveného obloženia a tiež obrazy predstavujúce alegórie hudby, spevu a tanca.

K cenným priestorom paláca patrí kaplnka sv. Barbory s pôvodnými rokokovými a klasicistickými freskami, ktoré odhalila až dôkladná rekonštrukcia. Záhrada za Prezidentským palácom slúži verejnosti a je obľúbeným miestom vychádzok obyvateľov aj návštevníkov Bratislavy.

Palác dal postaviť gróf Anton Grasalkovič (Grassalkovich), šľachtic chorvátskeho pôvodu a jeden z najvýznamnejších uhorských politikov. V tom čase slúžil ako letné sídlo a stál za mestom. Gróf Grasalkovič bol obľúbencom cisárovnej Márie Terézie. V paláci usporadúval početné letné slávnosti a bály, na ktorých sa zúčastňovali členovia cisárskeho dvora. V roku 1775 ho navštívila aj samotná Mária Terézia.

Medzi významnými hosťami bol aj hudobný skladateľ Joseph Haydn, ktorý tu uvádzal premiéry svojich diel. Poslednými obyvateľmi Grasalkovičovho paláca počas Rakúsko-Uhorska bol arciknieža Fridrich s manželkou Izabellou. Odvtedy sa tu vystriedalo viacero majiteľov. Počas prvej svetovej vojny bolo v paláci vojenské veliteľstvo a počas druhej svetovej vojny ho upravili na rezidenciu prezidenta Slovenského štátu. V období socialistického zriadenia užívala budovu mládežnícka pionierska organizácia.

Počas prítomnosti prezidentky v paláci prebieha na prednom nádvorí čestné stráženie. Spravidla je to v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 18.00 hod. Striedanie stráží čestnej stráže sa koná cez pracovné dni o 12.00 hod. Striedanie strážnych sa koná každých 60 minút, každú celú hodinu.