Vymenovania a odvolania po 15.6.2024

Medzi významné právomoci prezidenta Slovenskej republiky patrí aj vymenúvanie a odvolávanie vysokých štátnych funkcionárov. Hlava štátu disponuje personálnou právomocou vo vzťahu k vláde Slovenskej republiky (vymenúvanie a odvolávanie predsedu vlády a ďalších členov vlády), vo vzťahu k súdnej moci (vymenúvanie a odvolávanie sudcov, predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, predsedu, podpredsedu a sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, troch členov Súdnej rady Slovenskej republiky), vo vzťahu k vrcholným predstaviteľom vysokých škôl (vymenúvanie a odvolávanie rektorov vysokých škôl) a vymenúvanie vysokoškolských profesorov, vo vzťahu k ozbrojeným silám Slovenskej republiky (vymenúvanie a povyšovanie generálov), ako aj v prípade ďalších vysokých štátnych funkcionárov (napríklad generálny prokurátor Slovenskej republiky, guvernér Národnej banky Slovenska) alebo iných funkcionárov, ak tak ustanovuje zákon (napríklad predseda Slovenskej akadémie vied, člen Správnej rady Ústavu pamäti národa). Prezident zároveň odovzdáva poverovacie listiny veľvyslancom SR v zahraničí a prijíma poverovacie listiny od zahraničných veľvyslancov pôsobiacich v SR.

Dátum Udalosť Meno a pozícia/inštitúcia
3.7.2024 veľvyslanec - vymenovanieMarek Varga, NATO
3.7.2024 veľvyslankyňa - vymenovanieBarbara Mešťanová, Izraelský štát
25.6.2024 veľvyslanec - vymenovaniePavel Vízdal, Ukrajina
25.6.2024 veľvyslanec - vymenovanieJuraj Priputen, Svätá stolica

Zobraziť Vymenovania a odvolania do 15.6.2024