Úvod Oficiálny program Novinky

Všetky správy

Prezident Andrej Kiska navštívil Sučany

27.06.2014

Prezident SR Andrej Kiska v rámci pracovnej cesty navštívil obec Sučany naďaleko Martina. Pri príležitosti ukončenia školského roka bolo prvou zastávkou hlavy štátu Bilingválne gymnázium Milana Hodžu. Prezident sa zúčastnil na slávnostnom odovzdávaní vysvedčení na školskom...

Prezident Andrej Kiska na oslavách 95. výročia založenia Univerzity Komenského

26.06.2014

Prezident SR Andrej Kiska sa v Bratislave zúčastnil na oslavách 95. výročia založenia Univerzity Komenského. “Úprimne blahoželám pedagógom, vedcom a všetkým pracovníkom, ktorí sa usilujú, aby ich alma mater prekvitala a aby patrila medzi lídrov vysokoškolského vzdelávania u...

Prezident SR Andrej Kiska podpísal zákony

26.06.2014

Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky podpísal tieto zákony: 1. zákon z 24. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských...

Prezident Andrej Kiska na stretnutí poradného výboru k nomináciám na sudcov ÚS SR

25.06.2014

Prezident SR Andrej Kiska sa zúčastnil na pracovnom stretnutí Poradného výboru na preskúmanie vhodnosti kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR. Hlavným bodom programu boli osobné pohovory s kandidátmi na sudcov Ústavného súdu SR. Na stretnutie Poradného výboru prišli piati zo...

Prezident Andrej Kiska prijal ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka

24.06.2014

Prezident SR Andrej Kiska prijal ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka. Jadrom stretnutia bol prehľad očakávanej agendy zahraničnej politiky hlavy štátu v nasledujúcom období. Najmä zahraničné cesty a návštevy prezidenta, prijatia...

Prezident Andrej Kiska podpísal zákon

23.06.2014

Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky podpísal zákon z 5. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým...

Andrej Kiska navštívil Banskú Bystricu a Košice

21.06.2014

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska po prvý raz vo funkcii najvyššieho ústavného činiteľa vycestoval pracovne do Banskej Bystrice. Navštívil regionálne pracovisko Kancelárie prezidenta SR, aby sa oboznámil s jeho prácou a fungovaním. Prezident potom zavítal do Detskej...

Prezident Andrej Kiska podpísal zákon

18.06.2014

Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky 17. júna 2014 podpísal zákon z 29. mája 2014 o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

Prezident Andrej Kiska o zmenách v justícii

18.06.2014

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska dnes na tlačovej konferencii informoval o dvoch rozhodnutiach, ktoré sa týkajú justície. Prvé rozhodnutie sa týka výmeny troch členov Súdnej rady SR- Jána Klučku, Jozefa Vozára a Eleny Berthotyovej. Tí podľa rozhodnutia hlavy štátu...

Prezidenti sa v Budapešti zhodli na nutnosti pomoci Ukrajine

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska sa na dvojstranných rokovaniach v Budapešti s maďarským prezidentom Jánosom Áderom potom aj s poľským prezidentom Bronislawom Komorowským zhodli na nutnosti pomoci Ukrajine. „Vyjadrili sme veľkú ochotu pomôcť Ukrajine, aby sa z tejto...