Oficiálny program prezidentky 11.04.2022

09:45

Prijatie belgického premiéra Alexandra De Croo

- fototermín


Prezidentský palác

14:00

Nástupná audiencia nových nerezidentných veľvyslancov

- odovzdanie poverovacích listín prezidentke SR


- fototermín


Prezidentský palác


08.04.2022
12.04.2022