Benátska komisia prijala stanovisko vo veci ústavného súdu

Spravodlivosť
Benátska komisia prijala stanovisko vo veci ústavného súdu

V decembri minulého roka prezident SR Andrej Kiska požiadal Benátsku komisiu o nezávislú analýzu ústavného sporu o tom, či sa výklad ústavy v prípade nevymenovania kandidáta na generálneho prokurátora vzťahuje aj na kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR. Urobil tak po tom, čo plénum ústavného súdu takýto všeobecne záväzný výklad odmietlo podať.

Komisia na dnešnom zasadnutí prijala stanovisko, ktorým na otázky hlavy štátu priamo neodpovedala. Prezidenta odkázala na právne neplnohodnotný názor väčšiny pléna ústavného súdu, ktorým v roku 2015 odôvodnil odmietnutie návrhu hlavy štátu na všeobecne záväzný výklad ústavy. Komisia uviedla, že nemôže plniť úlohu nadnárodného arbitra a nechce vstupovať do rozhodnutia, hoci uznáva, že nie je výkladom ústavy tak, ako je upravený v ústave a v zákone o ústavnom sude.

„Odpoveď Benátskej komisie, žiaľ, nie je takým silným impulzom, aby sme raz a navždy vyriešili patovú situáciu pri menovaní sudcov ústavného súdu. Napriek tomu prezident Andrej Kiska rešpektuje stanovisko, ku ktorému Benátska komisia dospela, a ako prezident je pripravený konať tak, ako verejne sľúbil,“ povedal hovorca prezidenta Roman Krpelan.

Z odporúčaní Benátskej komisie vyplývajú vzájomne podmienené úlohy pre všetkých zainteresovaných. Dôležitým krokom a úlohou ústavného súdu je uzavrieť existujúce sťažnosti odmietnutých kandidátov. Prezident bude konať ihneď, ako ústavný súd v súlade s odporúčaním Benátskej komisie odpovie, či jeho rozhodnutia o ich nevymenovaní boli opodstatnené, a ktorí z pôvodných kandidátov sú ešte stále oficiálne kandidátmi na sudcu či sudkyňu ústavného súdu.

Prezident zároveň privítal odporúčanie Benátskej komisie, aby Národná rada SR novelou ústavy sprísnila podmienky a proces výberu kandidátov na sudcov ústavného súdu. K tomu sa zaviazala aj vláda SR vo svojom programovom vyhlásení. „Vláde a parlamentu nič nebráni konať a navrhnúť prísnejší výber budúcich kandidátov na sudcov a sudkyne ústavného súdu,“ dodal R. Krpelan.

Sprísnenie výberu je nevyhnutné, aby v budúcnosti národná rada zvolila a prezident následne mohol vymenovať za sudcov ústavného súdu všeobecne rešpektované odborné a morálne autority v oblasti práva.