Kiska na humanitárnom samite: Je ušľachtilé pomáhať druhým

Kiska na humanitárnom samite: Je ušľachtilé pomáhať druhým

Prezident Andrej Kiska v pondelok vystúpil s príhovorom počas prvého Svetového humanitárneho samitu v tureckom Istanbule.

Úvodom upriamil pozornosť na ochranu humanitárnych pracovníkov pôsobiacich v zónach ozbrojených konfliktov. „Slovenská lekárka a humanitárna pracovníčka Veronika Racková zomrela v piatok na následky strelného poranenia v Južnom Sudáne,“ povedal prezident. „Áno, dokonca aj v našej, bohatej časti sveta sú ľudia a politici, ktorí vravia, že máme dostatok svojich problémov a že každý by sa mal postarať o seba sám. Ale sú iní – ľudia, politici, krajiny –, čo považujú pomoc druhým za svoju morálnu povinnosť. A dokonca pri nej riskujú svoje životy. Sestra Veronika bola jednou z tých, ktorí z pomoci druhým nespravili len svoju morálnu povinnosť, ale zmysel svojho života.“

Pokiaľ ide o humanitárnu pomoc, prezident pripomenul dobré meno Slovenska v krajinách, ako sú Keňa, Južný Sudán, Kambodža či Haiti, a to predovšetkým vďaka pôsobeniu mimovládnych organizácií a dobrovoľníkov. „Dovoľte, aby som na tejto pôde zdôraznil potrebu ochrany humanitárnych pracovníkov. V ich mene vyzývam všetky vlády a štáty, aby rešpektovali ich prácu a životy.“

Andrej Kiska prezentoval na samite plány slovenskej vlády zdvojnásobiť humanitárnu pomoc a zefektívniť systém pomoci. V mene Slovenska vyjadril podporu kľúčovým záväzkom samitu v Istanbule.

„My, ľudia, sme úžasní vynálezcovia. Obzvlášť vtedy, keď si chceme uľahčiť život. Úspechy, pôžitky a zisky nás však môžu zaslepiť. Dnes sme sa tu zišli, pretože nie sme zaslepení. Pretože rozumieme. Že v živote niet zmysluplnejšej a ušľachtilejšej veci než pomáhať druhým ľuďom.“

Svetový humanitárny samit sa koná z iniciatívy generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna v kontexte súčasnej situácie vo svete charakterizovanej najvyššou úrovňou ľudského utrpenia od druhej svetovej vojny.

V snahe prepracovať globálny systém poskytovania pomoci ľuďom v núdzi si samit kladie tri základné ciele: 1. potvrdiť záväzok voči ľudskosti a všeobecnú platnosť humanitárnych princípov, 2. prostredníctvom konkrétnych príspevkov zlepšiť spoločnú pripravenosť riešiť humanitárne krízy a 3. zdieľaním skúseností sa ešte viac zameriavať na ľudí v núdzi a zmierňovať ich utrpenie.

Samit má pomôcť prepojiť aktivity štátov, humanitárnych organizácií a akademického sektora. Od účastníkov sa očakáva, že sa prihlásia k dobrovoľným záväzkom humanitárnej pomoci a podpore nového systému poskytovania pomoci vo svete.

Prečítajte si celé vyhlásenie prezidenta v anglickom jazyku.

Viac k téme: