Prezident poslal na Ústavný súd zákon o štátnej službe

Spravodlivosť
Prezident poslal na Ústavný súd zákon o štátnej službe

Prezident Andrej Kiska požiadal v pondelok 23. októbra Ústavný súd o preskúmanie zákona o štátnej službe. Ide o zákon, ktorý Národná rada SR schválila napriek tomu, že ho prezident vrátil s pripomienkami na opätovné prerokovanie.

Prezident namieta, že schválením zákona došlo k narušeniu vyváženosti postavenia niektorých zákonom zriadených kancelárií.

„V ústavných systémoch demokratických krajín slúži systém bŕzd a protiváh okrem iného na znižovanie rizika zneužitia moci,“ píše prezident. „Niet žiadneho ústavne akceptovaného dôvodu (a v dôvodovej správe k vládnemu návrhu zákona sa ani žiadny argument neuvádza) na to, aby sa vytvárali nerovnaké podmienky výkonu štátnej služby tak, ako vyplývajú zo zákona o štátnej službe.“

Doterajšie postavenie kancelárií – Kancelárie Národnej rady, Kancelárie prezidenta, Kancelárie Ústavného súdu, Kancelárie verejného ochrancu práv a Najvyššieho kontrolného úradu – bolo v otázke kontroly dodržiavania zákona o štátnej službe i odmeňovania štátnych zamestnancov rovnocenné.

Schválením zmien sa však doterajšia rovnováha medzi kanceláriami narušila tým, že sa zvýhodnilo vo viacerých aspektoch postavenie Kancelárie Národnej rady. Podľa prezidenta Andreja Kisku nie je toto zvýhodnenie v súlade s ústavou, pretože vytvára hierarchiu medzi jednotlivými kanceláriami. Navyše ním dochádza k diskriminácii štátnych zamestnancov iných kancelárií.

Konkrétne ide o odlišné pravidlá pre Kanceláriu Národnej rady oproti iným kanceláriám pri kontrole dodržiavania zákona o štátnej službe, pri ustanovení podrobností o výberových konaniach a pri platových tarifách štátnych zamestnancov.

Tieto ustanovenia zrovnoprávňujú Kanceláriu Národnej rady len s jedným segmentom výkonnej moci – s vládou. Úrad vlády SR tak má napríklad vykonávať kontrolu dodržiavania zákona o štátnej službe a vykonávacích predpisov vo všetkých služobných úradoch okrem Kancelárie Národnej rady. Rovnako to má platiť aj v prípade ustanovenia podrobností o výberových konaniach, kde jedine Kancelária Národnej rady spomedzi všetkých služobných úradov v Slovenskej republike nemá podliehať ich jednotnej úprave.

Návrh, ústavný súd - zákon o štátnej službe by Kancelária prezidenta SR on Scribd