Prezidentka hovorila pred profesormi o kritickom myslení aj odlive mozgov

Prezidentka hovorila pred profesormi o kritickom myslení aj odlive mozgov

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala v stredu 18. novembra 2020 27 nových profesoriek a profesorov vysokých škôl. 

V príhovore zdôraznila, že vzdelanie zaväzuje a titul profesora zaväzuje ešte viac. "V tejto súvislosti a vzhľadom na dobu, ktorú žijeme ma znepokojuje fakt, že okrem pandémie, sa musíme čo najskôr vysporiadať aj s infodémiou. Patologickým šíreniu konšpirácií totiž podliehajú aj ľudia s akademickým vzdelaním, napríklad učitelia. Preto je dôležité, aby ste v ešte väčšej miere ako doteraz viedli svojich študentov k tomu, aby mysleli kriticky, aby mysleli samostatne. Pre budúcnosť našej krajiny to má kľúčový význam. Veď kde inde by sa mali mladí ľudia učiť a naučiť kritickému mysleniu, ak nie na našich univerzitách a vysokých školách? Mali by sa mu učiť nie ako súboru formálnych pravidiel, ale ako myšlienkovému a životnému štýlu, ktorý z nich robí vyspelé osobnosti, a ktorý pomáha v spoločnosti šíriť racionalitu a uvažovanie založené na faktoch."

Prezidentka upozornila aj na odliv mozgov zo Slovenska. "Všetci sa určite zhodneme, že zo Slovenska by sa mala stať krajina vzdelanostnej ekonomiky, lebo iba to nám zabezpečí úspech a prosperitu v medzinárodnej konkurencii. Ak máme tento cieľ dosiahnuť, musíme zabezpečiť, aby čo najviac nadaných a talentovaných mladých ľudí získalo to najlepšie vzdelanie na Slovensku. Aj keď si ho prípadne doplnia v zahraničí, mali by sa do rodnej krajiny vrátiť a pracovať tu pre jej rozvoj. Žiaľ, musíme si priznať, že tento cieľ sa nám zatiaľ nedarí plniť. Veľmi sa prihováram za to, aby sa aj prostredie všetkých našich univerzít a vysokých škôl stalo miestom, kde vyučujúci a študenti vedú spolu dialóg a pestujú atmosféru akademickej prajnosti. Atmosféru, ktorá pomôže tomu, aby školy opúšťali vynikajúco pripravení absolventi, ktorí sa budú môcť skvele uplatniť v praxi." 

Podľa prezidentky profesúra nie je za zavŕšenie akademického pôsobenia, ale jeho začiatok etapy, v ktorej pôsobenie nových profesorov nadobudne ešte významnejší a produktívnejší rozmer. "Potrebujú to naše univerzity a vysoké školy, potrebuje to aj naša spoločnosť."

Kompletný zoznam vymenovaných profesoriek a profesorov je dostupný v sekcii Vymenovania a odvolania