Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ. Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies. Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných. Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Názov tx_cookie_consent
Poskytovateľ prezident.sk
Súbor cookie slúži na zaznamenávanie platnosti súhlasov s používaním cookies.
Platnosť 1 rok
Typ Nevyhnutné
Názov TS01232bc6
Poskytovateľ prezident.sk
Súbor cookie používaný na identifikáciu relácie používateľa.
Platnosť 2 hodiny
Typ Nevyhnutné

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Názov _gat
Poskytovateľ Google
Použiva Google Analytics na obmedzenie počtu požiadaviek, ktoré je potrebné vykonať.
Platnosť 1 minúta
Typ Štatistické
Názov _ga
Poskytovateľ Google
Priradí Vášmu zariadeniu unikátne ID, ktoré využívame na generovanie štatistických dát o návštevnosti našich stránok atď.
Platnosť 2 rok
Typ Štatistické
Názov _gid
Poskytovateľ Google
Priradí Vášmu zariadeniu unikátne ID, ktoré využívame na generovanie štatistických dát o návštevnosti našich stránok atď.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjAbsoluteSessionInProgress
Poskytovateľ Hotjar
Sleduje začiatok cesty používateľa pre určenie celkového počtu relácií. Neobsahuje žiadne identifikovateľné údaje.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjFirstSeen
Poskytovateľ Hotjar
Súbor cookie používaný na zistenie, či návštevník už webovú stránku navštívil predtým, alebo či ide o nového návštevníka.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjSessionUser_#
Poskytovateľ Hotjar
Nastaví sa, keď zákazník prvýkrát príde na stránku so skriptom Hotjar. Používa sa na uchovanie unikátneho ID používateľa Hotjar pre túto stránku v prehliadači. To zaisťuje, že správanie pri následných návštevách toho istého webu bude priradené rovnakému používateľovi.
Platnosť 1 rok
Typ Štatistické
Názov _hjSession_#
Poskytovateľ Hotjar
Obsahuje údaje o aktuálnej relácii. Z toho vyplýva, že následné požiadavky v rámci okna relácie budú priradené tej istej relácii Hotjar.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjIncludedInPageviewSample
Poskytovateľ Hotjar
Zisťuje, či je používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných limitom počtu zobrazení stránky.
Platnosť 7 minút
Typ Štatistické
Názov _hjIncludedInSessionSample
Poskytovateľ Hotjar
Zisťuje, či je používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných denným limitom relácií stránky.
Platnosť 7 minút
Typ Štatistické

Prezidentka napadla kompetenčný zákon na Ústavnom súde SR

Prezidentka napadla kompetenčný zákon na Ústavnom súde SR

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v piatok 26. januára 2024 obrátila v súvislosti s tzv. kompetenčným zákonom na Ústavný súd SR. 

Podala návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov podľa článku 125 ods. 1 písm. a) Ústavy SR. Predmetným návrhom napáda Článok II a článok III zákona, ktorý poslanci NR SR opätovne schválili 16. januára 2024.

Prezidentka v prvom rade namieta nesúlad zmeny subjektu oprávneného menovať a odvolávať predsedov Štatistického úradu a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou s čl. 102 ods. 1 písm. h) a čl. 1 ods. 1 Ústavy. Kým podľa doterajšej právnej úpravy menoval a odvolával predsedov týchto dvoch štátnych orgánov prezident na návrh vlády, tak podľa napadnutých ustanovení ich bude menovať a odvolávať výlučne vláda. Podľa prezidentky napadnuté ustanovenia nerešpektujú príkaz ústavodarcu zakotvený v čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy a judikatúru ústavného súdu k rozlišovaniu pojmov „vyšší štátny funkcionár“ a „štátny funkcionár“. Podľa názoru prezidentky podradenie menovania a odvolávania predsedu Štatistického úradu a predsedu Úradu pre dohľad pod vládu a vynechanie prezidenta z týchto ústavných aktov, je v nesúlade s čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy, ako aj s princípom deľby moci podľa čl. 1 ods. 1 Ústavy. Berúc do úvahy postavenie a kompetencie Úradu pre dohľad a Štatistického úradu a ich predsedov je zrejmé, že títo predsedovia jednoznačne patria medzi vyšších štátnych funkcionárov, pretože spĺňajú kumulatívne všetky kritériá vytýčené ústavným súdom. Preto podľa presvedčenia prezidentky a v zmysle záverov ústavného súdu ich menovanie musí byť zverené prezidentovi republiky a nie vláde.

Prezidentka ďalej namieta nesúlad zmeny zákonných dôvodov a ich aplikovateľnosti pre odvolanie predsedov Štatistického úradu a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou s čl. 1 ods. 1 a čl. 30 ods. 4 Ústavy. Podľa prezidentky novela zaviedla „flexibilné“ a vágne dôvody na odvolanie predsedu Štatistického úradu a predsedu Úradu pre dohľad, ktoré sú navyše použiteľné kedykoľvek, čo znamená fakticky neobmedzenú možnosť vlády odvolať „nepohodlných“ predsedov oboch štátnych orgánov.
Napadnuté ustanovenia sa navyše môžu uplatniť aj na predsedov oboch orgánov vymenovaných podľa doterajších predpisov. Takúto úpravu považuje prezidentka za ústavne nesúladnú s ústavným zákazom pravej retroaktivity noriem na konštituované právne vzťahy vo vzťahu k základnému právu na prístup k voleným a iným verejným funkciám (čl. 1 ods. 1 v spojení s čl. 30 ods. 4 Ústavy).

Prezidentka záverom namieta nesúlad skráteného legislatívneho konania pri prijímaní napadnutého zákona s čl. 1 ods. 1 a čl. 2 ods. 2 Ústavy. Prezidentka je presvedčená, že vládou deklarované dôvody na skrátené legislatívne konanie o napadnutom zákone sú dôvody politické, v žiadnom prípade nie právne ani zákonné. Predmet právnej úpravy a dôležité systémové zmeny zavádzané schváleným zákonom mali byť podrobené vecnej, poctivej a odbornej diskusii. Podľa prezidentky zo strany zákonodarcu došlo k porušeniu ustanovenia zákona o rokovacom poriadku a hrubému a svojvoľnému nerešpektovaniu zákonných pravidiel zákonodarného procesu.
 
Prezidentka je navyše presvedčená o prítomnosti dôvodov na pozastavenie účinnosti napadnutých ustanovení v zmysle čl. 125 ods. 2 Ústavy a podľa § 78 ods. 1 zákona o ústavnom súde. Prezidentka preto navrhuje, aby ústavný súd pri prijímaní jej návrhu výrokom uznesenia pozastavil účinnosť napadnutých ustanovení.

 CELÉ ZNENIE NÁVRHU NA ZAČATIE KONANIA

(ilustračné foto: TASR)