Prezidentka sa v súvislosti s balíčkom opatrení obrátila na Ústavný súd

Prezidentka sa v súvislosti s balíčkom opatrení obrátila na Ústavný súd

Prezidentka Zuzana Čaputová sa vo štvrtok 14. júla 2022 obrátila na Ústavný súd SR v súvislosti so schváleným balíčkom opatrení. 

Takýto postup avizovala už pred prelomením jej veta poslancami NR SR. „Dnes som podala návrh na Ústavný súd SR na preskúmanie súladu právnych predpisov a pozastavenie účinnosti. Nie preto, že som proti pomoci rodinám, ako niektorí opakovane naznačujú. Naopak, robím to preto, lebo chcem, aby rodiny dostávali adresnú, včasnú a dostatočne účinnú pomoc, ktorú si môžeme dovoliť, a o ktorej sa rozhodne legitímnym spôsobom so zapojením všetkých, ktorí ju budú musieť nakoniec vo svojich rozpočtoch zaplatiť.“

Prezidentka okrem procesných výhrad v podaní uvádza aj hmotnoprávne výhrady a Ústavný súd SR zároveň žiada o pozastavenie účinnosti zákona v prípade, ak nerozhodne do 1.1.2023. Je presvedčená, že prijatý balíček je protiústavný z troch dôvodov.

Celý zákon bol prijatý v skrátenom legislatívnom konaní, na ktoré zjavne nebol splnený žiadny zákonný dôvod. "Som presvedčená, že inštitút skráteného legislatívneho konania bol v tomto prípade použitý v rozpore s Ústavou SR, keďže neboli splnené zákonné predpoklady na jeho uplatnenie. Zároveň je potrebné, aby Ústavný súd SR raz a navždy urobil v tejto téme jasno."

Obsahom zákona sa podľa prezidentky porušili ústavné pravidlá rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti. „Vzhľadom na finančný objem balíčka je neakceptovateľné prijať ho bez rozpočtového krytia, bez vyčíslenia jeho dopadov a prakticky bez diskusie."

Prezidentka zároveň upozorňuje, že zníženie prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na polovicu v čase, keď namiesto rodiča prijíma tieto dávky osobitný príjemca, je v rozpore s Dohovorom o právach dieťaťa. Podľa nej je to diskriminačné a trestá dieťa za to, že si jeho rodič neplní povinnosti.

Celý text návrhu na začatie konania

(ilustračné foto: TASR)