Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ. Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies. Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných. Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Názov tx_cookie_consent
Poskytovateľ prezident.sk
Súbor cookie slúži na zaznamenávanie platnosti súhlasov s používaním cookies.
Platnosť 1 rok
Typ Nevyhnutné
Názov TS01232bc6
Poskytovateľ prezident.sk
Súbor cookie používaný na identifikáciu relácie používateľa.
Platnosť 2 hodiny
Typ Nevyhnutné

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Názov _gat
Poskytovateľ Google
Použiva Google Analytics na obmedzenie počtu požiadaviek, ktoré je potrebné vykonať.
Platnosť 1 minúta
Typ Štatistické
Názov _ga
Poskytovateľ Google
Priradí Vášmu zariadeniu unikátne ID, ktoré využívame na generovanie štatistických dát o návštevnosti našich stránok atď.
Platnosť 2 rok
Typ Štatistické
Názov _gid
Poskytovateľ Google
Priradí Vášmu zariadeniu unikátne ID, ktoré využívame na generovanie štatistických dát o návštevnosti našich stránok atď.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjAbsoluteSessionInProgress
Poskytovateľ Hotjar
Sleduje začiatok cesty používateľa pre určenie celkového počtu relácií. Neobsahuje žiadne identifikovateľné údaje.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjFirstSeen
Poskytovateľ Hotjar
Súbor cookie používaný na zistenie, či návštevník už webovú stránku navštívil predtým, alebo či ide o nového návštevníka.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjSessionUser_#
Poskytovateľ Hotjar
Nastaví sa, keď zákazník prvýkrát príde na stránku so skriptom Hotjar. Používa sa na uchovanie unikátneho ID používateľa Hotjar pre túto stránku v prehliadači. To zaisťuje, že správanie pri následných návštevách toho istého webu bude priradené rovnakému používateľovi.
Platnosť 1 rok
Typ Štatistické
Názov _hjSession_#
Poskytovateľ Hotjar
Obsahuje údaje o aktuálnej relácii. Z toho vyplýva, že následné požiadavky v rámci okna relácie budú priradené tej istej relácii Hotjar.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjIncludedInPageviewSample
Poskytovateľ Hotjar
Zisťuje, či je používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných limitom počtu zobrazení stránky.
Platnosť 7 minút
Typ Štatistické
Názov _hjIncludedInSessionSample
Poskytovateľ Hotjar
Zisťuje, či je používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných denným limitom relácií stránky.
Platnosť 7 minút
Typ Štatistické

Prezidentka vetovala tri zákony

Prezidentka vetovala tri zákony

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v pondelok 2. januára 2023 rozhodla po dôkladnom zvážení rozhodla vrátiť poslancom NR SR na opätovné prerokovanie tri zákony.

Ide o zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, zákon o ochrane ovzdušia a zákon o dani z osobitnej stavby.  

Podľa prezidentky obsahuje schválený zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie viacero ustanovení, ktoré vykazujú znaky nesúladu s ústavnými a medzinárodnoprávnymi požiadavkami, ako aj s požiadavkami vyplývajúcimi z práva Európskej únie. Akákoľvek právna úprava obmedzujúca zaručené práva a slobody musí byť predmetom riadneho legislatívneho procesu, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je aj vyčerpávajúca verejná a odborná diskusia.

“Je zrejmé, že legislatívny proces pri schválenom zákone tieto požiadavky nesplnil a výsledkom je právna úprava, ktorá môže mať za následok výrazné obmedzenie práva účasti verejnosti na rozhodovacích procesoch v záležitostiach životného prostredia.“

Zákon o ochrane ovzdušia podľa čl. VI šiesteho bodu sa obmedzuje iba na samotné zriadenie vecných bremien a úpravu vykonania záznamu do katastra nehnuteľností. Podľa prezidentky však absentuje akékoľvek ustanovenie o primeranej náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva, a preto nemožno hovoriť o splnení materiálnej podmienky primeranej náhrady, ktorú ústava vyžaduje, a nemožno hovoriť ani o ústavne súladnom obmedzení vlastníckeho práva.

V prípade zákona o dani z osobitnej stavby prezidentka upozorňuje, že jeho aplikácia dopadne iba na jediného adresáta tejto právnej normy, obchodnú spoločnosť Eustream, a.s., a to spôsobom, že reálne môže byť ohrozená nielen jej finančná a majetková stabilita, ale aj služby a činnosti, ktoré v rámci Slovenska a pre Slovensko zabezpečuje. Spoločnosť má podľa prezidentky strategický význam pre Slovensko aj európsky región z pohľadu energetickej infraštruktúry. Dopady schváleného zákona, tak môžu ohroziť v konečnom dôsledku energetickú bezpečnosť krajiny.

„Zákonodarca na tieto hrozby nijako nereagoval v dôvodovej správe a ani nepredstavil alternatívne riešenie alebo sanáciu takýchto potenciálnych dopadov.“Zákon o dani z osobitnej stavby obsahuje celkovo šesť novelizačných článkov, medzi ktorými je napr. aj novela zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska. Veto prezidentky sa však týka výhradne Čl. I schváleného zákona, t. j. zavedenia dane z osobitnej stavby.„Vo svojom vete nerozporujem a nespochybňujem ostatné články schváleného zákona a s nimi spojené rozhodnutie zákonodarcu meniť a upravovať v zákone uvedené oblasti právnej úpravy.“ 

Celé odôvodnenie veta jednotlivých zákonov je k dispozícii v sekcii Podpísané a vrátené zákony