Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ. Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies. Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných. Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Názov tx_cookie_consent
Poskytovateľ prezident.sk
Súbor cookie slúži na zaznamenávanie platnosti súhlasov s používaním cookies.
Platnosť 1 rok
Typ Nevyhnutné
Názov TS01232bc6
Poskytovateľ prezident.sk
Súbor cookie používaný na identifikáciu relácie používateľa.
Platnosť 2 hodiny
Typ Nevyhnutné

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Názov _gat
Poskytovateľ Google
Použiva Google Analytics na obmedzenie počtu požiadaviek, ktoré je potrebné vykonať.
Platnosť 1 minúta
Typ Štatistické
Názov _ga
Poskytovateľ Google
Priradí Vášmu zariadeniu unikátne ID, ktoré využívame na generovanie štatistických dát o návštevnosti našich stránok atď.
Platnosť 2 rok
Typ Štatistické
Názov _gid
Poskytovateľ Google
Priradí Vášmu zariadeniu unikátne ID, ktoré využívame na generovanie štatistických dát o návštevnosti našich stránok atď.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjAbsoluteSessionInProgress
Poskytovateľ Hotjar
Sleduje začiatok cesty používateľa pre určenie celkového počtu relácií. Neobsahuje žiadne identifikovateľné údaje.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjFirstSeen
Poskytovateľ Hotjar
Súbor cookie používaný na zistenie, či návštevník už webovú stránku navštívil predtým, alebo či ide o nového návštevníka.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjSessionUser_#
Poskytovateľ Hotjar
Nastaví sa, keď zákazník prvýkrát príde na stránku so skriptom Hotjar. Používa sa na uchovanie unikátneho ID používateľa Hotjar pre túto stránku v prehliadači. To zaisťuje, že správanie pri následných návštevách toho istého webu bude priradené rovnakému používateľovi.
Platnosť 1 rok
Typ Štatistické
Názov _hjSession_#
Poskytovateľ Hotjar
Obsahuje údaje o aktuálnej relácii. Z toho vyplýva, že následné požiadavky v rámci okna relácie budú priradené tej istej relácii Hotjar.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjIncludedInPageviewSample
Poskytovateľ Hotjar
Zisťuje, či je používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných limitom počtu zobrazení stránky.
Platnosť 7 minút
Typ Štatistické
Názov _hjIncludedInSessionSample
Poskytovateľ Hotjar
Zisťuje, či je používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných denným limitom relácií stránky.
Platnosť 7 minút
Typ Štatistické

Prezidentka vetovala zákon o tepelnej energetike

Domáca politika
Prezidentka vetovala zákon o tepelnej energetike

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v stredu 19. apríla 2023 rozhodla vetovať ďalší zákon. 

Parlamentu vrátila na opätovné prerokovanie zákon z 28. marca 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. 

Keďže zákon o tepelnej energetike predstavuje komplexnú právnu ochranu všetkých existujúcich účinných centralizovaných zásobovaní teplom (ďalej len „CZT“) bez ohľadu na využívaný zdroj energie, je prezidentka presvedčená, že akékoľvek legislatívne zásahy musia byť náležite zvážené najmä z odbornej stránky a z hľadiska dopadu na široký okruh spotrebiteľov. 

Podľa prezidentky legislatívny proces v prípade poslaneckého návrhu zákona, akým bol aj schválený zákon, neposkytol dostatočný priestor pre participáciu odbornej verejnosti a pre vyčerpávajúcu odbornú diskusiu, aká bola nepochybne pri zmenách v tepelnej energetike, ako regulovaného odvetvia, a v čase energetickej krízy žiaduca. O to viac, ak schválený zákon smeruje k oslabeniu existujúcej právnej ochrany v neprospech účinných a fungujúcich CZT tým, že umožňuje odberateľom odpájať sa od CZT a štátu povoľovať prevádzky zariadení na výrobu tepla alebo decentralizovaných zdrojov tepla. 

Prezidentka dodáva, že schválená novela umožňuje povoľovať prevádzku domovým kotolniam využívajúcich prevažne obnoviteľné zdroje energie alebo odpadové teplo, resp. využívajúcich mix obnoviteľných zdrojov a fosílnych palív. Schválený zákon však stanovil podmienky iba pre projektované údaje, ktoré sa v reálnej prevádzke môžu výrazne líšiť a tým mať za následok využívanie prevažne fosílnych palív alebo elektrickej energie mimo CZT.  Navyše nezavádza reálne mechanizmy kontroly dodržiavania projektových údajov v praxi, čím sa stáva ľahko obchádzateľným, napríklad aj na úkor životného prostredia alebo konkrétnych spotrebiteľov.

Prezidentka zároveň upozorňuje, že schválená novela zavádza postavenie obcí ako zúčastnených osôb v cenovom konaní pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, čo by však v praxi znamenalo významný nárast procesných úkonov zo strany úradu.To by v kombinácii s faktom, že schválený zákon nerieši ani otázku zastupovania obce v cenovom konaní a rozsahu jej práv a povinností, mohlo spôsobiť chaos nielen v konaní pred úradom, ale aj v cenovom konanípred samotnými obcami, v ktorých sú zriadené podniky zabezpečujúce výrobu a dodávku tepla s majetkovou účasťou obce. 

Prezidentka dodáva, že nesúhlasné stanoviská k schválenému zákonu jej boli doručené zo strany Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, Slovenského zväzu výrobcov tepla a mesta Košice.