Prezidentka vymenovala 10 nových sudkýň a sudcov

Prezidentka vymenovala 10 nových sudkýň a sudcov

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala vo štvrtok 27. mája 2021 desať nových sudkýň a sudcov všeobecných súdov. 

Podľa prezidentky je zjavné, že v našom súdnictve dochádza ku generačnej obmene. Na otázku, či to prispeje ku skvalitneniu výkonu justície, však podľa nej nemôže nikto odpovedať za sudcov. "Stávate sa členmi sudcovského stavu v čase, keď je nanajvýš potrebné a žiadúce, aby sa dôvera verejnosti v súdnictvo u nás podstatne zvýšila. Očakávame preto od vás, že pri výkone svojej funkcie si budete uchovávať sudcovskú integritu – že budete konať bezúhonne, správať sa dôstojne a budete aktívne predchádzať možnosti vzniku konfliktu záujmov. Vaše správanie a vystupovanie má upevňovať vieru ľudí nielen vo vašu osobnú bezúhonnosť, ale aj v bezúhonnosť justície."

Slovensko dnes podľa prezidentky veľmi potrebuje počuť hlas múdrych a ctihodných sudcov. "Občania majú právo nielen na nezávislého a zákonného sudcu, ale aj na sudcu kompetentného a pracovitého. Ide pritom nielen o rozsiahle odborné vedomosti, ale aj o schopnosť uplatniť ich v praxi na nové a neznáme prípady. A ide tiež o rýchlosť vynesenia rozsudkov, lebo práve garancia rýchlosti rozhodovania je kľúčová pre zachovanie a rast dôvery verejnosti v justíciu."

Prezidentka novovymenovaným sudkyniam a sudcom zaželala pri výkone funkcie hlavne nezávislú myseľ a odvahu. "Aby ste pri všetkých hodnotových, etických dilemách urobili správne i keď niekedy náročnejšie rozhodnutie. Ale rozhodnutie, ktoré bude v súlade s vašim presvedčením. Nech váš pohľad na vlastnú profesiu i na to, čo od vás vyžaduje, bude prínosom pre súdnu moc na Slovensku."

Zoznam vymenovaných sudkýň a sudcov.