Prezidentka vymenovala 12 nových sudkýň a sudcov

Prezidentka vymenovala 12 nových sudkýň a sudcov

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala v utorok 5. októbra 2021 dvanásť nových sudkýň a sudcov všeobecných súdov. 

V príhovore zdôraznila, že do sudcovského stavu vstupujú v čase, keď naša justícia potrebuje zásadnú obnovu. „Viera v spravodlivosť v našej spoločnosti bola, a stále je ťažko skúšaná a preto najmä od vás, nastupujúcej generácie sudcov, očakávame, že zásadným spôsobom prispejete k jej obnove a posilneniu.“

Nové sudkyne a sudcovia podľa prezidentky na seba prevzali aj povinnosť, že sa zdržia všetkého, čo by mohlo narušiť vážnosť a dôstojnosť ich funkcie. "Vážnosť a dôstojnosť k vášmu povolaniu neodmysliteľne patrí, lebo nanajvýš vážne a dôstojné je aj vaše spoločenské poslanie. Ako sudcovia máte ústavou a zákonmi garantovanú nezávislosť. Nie je to však privilégium, ktoré vám bolo úradne pridelené ako vyvolenej osobe. Inštitucionálna a individuálna nezávislosť vyplýva zo skutočnosti, že občania majú právo na zákonného, nezávislého, nestranného a spravodlivého sudcu. Považujte to prosím za najdôležitejšiu podmienku dobrého výkonu svojho povolania."

Aj keď podľa prezidentky k sudcovskému povolaniu patrí istá zdržanlivosť vo verejnom vystupovaní, sudcov nemôže nik zbaviť občianskeho práva na slobodu prejavu. "Máte plné právo vysvetľovať verejnosti, ako má chápať právne predpisy a rozumieť ich aplikovaniu. A rovnako sa ozvať vtedy, ak budete svedkami toho, že sú ohrozené základné práva a slobody občanov alebo nezávislosť súdnej moci."

Celý príhovor prezidentky je k dispozícii v sekcii prejavy a menný zoznam nových sudkýň a sudcov v sekcii vymenovania a odvolania.