Prezidentka vymenovala 30 nových profesorov

Prezidentka vymenovala 30 nových profesorov

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala v utorok, 16.novembra 2021 30 nových vysokoškolských profesorov a profesoriek.

Prezidentka zablahoželala novovymenovaným profesorom a profesorkám k ich úspechu v akademickej kariére. Vo svojom príhovore zdôraznila spoločenský význam funkcie profesora. „Povolanie učiteľa a povolanie vysokoškolského pedagóga, nie je iba zamestnaním, ale je aj verejnou službou.“

Ak chce byť Slovensko v budúcnosti prosperujúcou spoločnosťou, je podľa slov prezidentky dôležité, aby boli na mladú vysokoškolskú generáciu vyvíjané a uplatňované vysoké akademické nároky. „Ako nositelia najvyššej akademickej hodnosti môžete ovplyvniť to, či diplomové práce budú spĺňať stanovené odborné kritériá a nestanú sa len ľahkou cestou k titulu.“

Vo svojom prejave sa prezidentka dotkla aj potreby udržania absolventov slovenských vysokých škôl doma na Slovensku. Neúcta k vzdelanosti, netolerancia, či veľký vplyv dezinformácii v slovenskej spoločnosti sú podľa prezidentky dôvody, prečo mladí ľudia opúšťajú Slovensko. „Vy sa profesormi stávate v situácii, kedy všetky tieto javy u nás naberajú obrovské rozmery. Postavte sa im prosím s celou vážnosťou vášho stavu. Veďte so svojimi študentami kultivovaný dialóg, učte ich k tolerancii, motivujte ich k občianskej angažovanosti.“

Menný zoznam vymenovaných profesorov a profesoriek ako aj odbory, v ktorých pôsobia, je dostupný v sekcii Vymenovania a odvolania

Foto: TASR