Prezidentka vymenovala 54 vysokoškolských profesorov

Prezidentka vymenovala 54 vysokoškolských profesorov

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala v utorok 14. júla 2020 v historickej budove NR SR 54 nových vysokoškolských profesoriek a profesorov. 

V príhovore pred nimi uviedla, že povolanie učiteľa, ani povolanie vysokoškoského pedagóga, nie je ľahké, ak sa vykonáva ako bytostné povolanie. 

"Ak chceme, aby sme z našej mladej vysokoškolskej generácie dostali to najlepšie, čo v nej je, vaše nároky na ňu musia byť tie najvyššie. Pretože tituly z našich univerzít platia v celej Európe, aj profil absolventa našej vysokej školy musí mať parametre európskeho štandardu. Keďže v tejto oblasti majú vysoké školy veľkú autonómiu, práve vy môžete byť zodpovednými strážcami kvality a posilňovania spoločenského postavenia a prestíže nášho vysokého školstva."

Podľa prezidentky titul profesor v sebe obsahuje aj tézu, že každý z jeho nositeľov je schopný vedeckého výkonu veľkej hodnoty a takéto výkony naša spoločnosť naliehavo potrebuje, ak máme udržať krok v spolupráci i v konkurencii s medzinárodným prostredím. 

"Z vášho nového statusu vyplýva aj veľká zodpovednosť. Od vášho vystupovania smerom dovnútra akademického prostredia, ale aj smerom k verejnosti, si sľubujeme, že budete určovať nové, vyššie spoločenské štandardy. Vaše jasné a zásadové postoje privítame nielen pokiaľ pôjde o otázky výchovy a vzdelávania, ale aj pri iných dôležitých témach verejného života.
Vašou úlohou je prispieť k múdrosti spoločnosti. A múdrosť nie je len zhromaždená vedomosť. Je to žité poznanie, ktorého súčasťou je silný hodnotový základ.
Lebo vedomosti bez žitých hodnôt sú naničhodné, naopak vzdelanosť založená na hodnotách má byť základom spoločnosti."


Kompletný zoznam vymenovaných profesorov je k dispozícii v sekcii Vymenovania a odvolania