Prezidentka podporuje dohodu s USA, k splnomocneniu pripojí vyhlásenie

Prezidentka podporuje dohodu s USA, k splnomocneniu pripojí vyhlásenie

Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok 20. januára 2022 v Prezidentskom paláci vystúpila s vyhlásením pre médiá o obrannej dohode s USA.

Prezidentka považuje obrannú dohodu s USA za štandardný spôsob zlepšenia obrannej spolupráce s našimi partnermi, a preto ju podporuje. "Sme členskou krajinou NATO, súčasťou spoločných misií, naša armáda cvičí spoločne s našimi spojencami a k tomu má prispieť aj táto obranná dohoda. Prispeje k brániteľnosti nášho územia a tým pádom aj k posilneniu ochrany našej suverenity. Takúto zmluvu má podpísanú 23 z 29 členských krajín NATO, vrátane našich susedov Maďarska a Poľska a majú ju podpísané všetky členské štáty na hranici aliancie – Litvy, Lotyšska, Rumunska, Bulharska a ďalšie."

Prezidentka pripojí k splnomocneniu pre člena vlády, k podpisu dojednaného textu zmluvy, interpretačné vyhlásenie. "Súčasťou verejnej diskusie sú však aj hlasy, ktoré s ňou spájajú obavy, časť ľudí ju odmieta a iná časť ju politicky zneužíva. Myslím si, že širšej akceptácii zmluvy by pomohlo, keby niektoré jej ustanovenia boli naformulované spôsobom, ktorý by nevzbudzoval interpretačné nedorozumenia. Pre mňa ako prezidentku je dôležité v akejkoľvek téme zmierňovať napätie a prispievať k porozumeniu. Preto som sa rozhodla, že k citlivým témam pre slovenskú verejnosť, ktoré sú aj predmetom verejnej polemiky, dám jednoznačné interpretačné stanovisko. K splnomocneniu pre člena vlády k podpisu dojednaného textu zmluvy bude priložené interpretačné vyhlásenie a dojednaný text bude podpísaný aj s týmto vyhlásením. Táto doložka precizuje, ako si slovenská strana zmluvu vykladá, čo z nej pre naše záväzky a práva vyplýva a čo nevyplýva."

V dohode prezidentka nevidí rozpory s Ústavou Slovenskej republiky. "Zaoberala som sa aj prípadným podaním zmluvy na posúdenie ústavným súdom, k čomu ma vyzvali niektoré politické strany a občianske iniciatívy. Preskúmali sme teda všetky vznesené výhrady v pripomienkovom konaní a aj vo verejnej diskusii. Ani po mnohých konzultáciách s ústavnými právnikmi a odborníkmi na medzinárodné právo sme však také argumenty, ktoré by dali dôvodnú pochybnosť o ústavnosti obrannej dohody nenašli. Je totiž rozdiel povedať názor, že niečo je v rozpore s ústavou a iné je dodať k nemu aj konkrétne právne argumenty a dôvody, pre ktoré by s konkrétnym článkom ústavy mala byť v rozpore."

V najbližších dňoch prezidentka poverí člena vlády, ministra obrany, aby zmluvu spolu s jej interpretačným vyhlásením dojednal a predložil na prerokovanie parlamentu.

Celé znenie interpretačného vyhlásenia je dostupné TU.