Vymenovanie nových vysokoškolských profesorov

Vymenovanie nových vysokoškolských profesorov

Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 10. decembra 2019 formálne vymenovala 26 nových vysokoškolských profesorov. Vzhľadom na jej zdravotný stav im vymenúvacie dekréty na základe poverenia prezidentky SR odovzdal vedúci Kancelárie prezidenta SR Štefan Rozkopál. Zoznam vymenovaných vysokoškolských profesorov je k dispozícii v sekcii Vymenovania a odvolania.