Vzdelanosť založená na hodnotách má byť základom spoločnosti

Vzdelanosť založená na hodnotách má byť základom spoločnosti

Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 18. januára 2021 v Prezidentskom paláci vymenovala nových profesorov vysokých škôl.

Menovacie dekréty si profesori podľa prezidentky prevzali v čase, ktorý je pre Slovensko ťažkou skúškou. "Pandémia dopadá na všetky segmenty spoločnosti a neobišla ani vysoké školy. Z doteraz najväčšieho prieskumu svojho druhu na Slovensku, do ktorého sa zapojilo 20.000 vysokoškolských študentov pritom vyplýva, že z organizačného hľadiska zvládli vysoké školy pandémiu dobre. Tou horšou správou ale je, že až 39% končiacich študentov si nemyslí, že dosiahlo porovnateľné vedomosti a necítia sa byť pripravení na obdobie po vysokej škole."

Podľa prezidentky sa nám otvára možnosť, aby sme v najbližšom období mohli zrevitalizovať celý náš vzdelávací systém a v rámci toho reformovali aj naše univerzity a vysoké školy. "A v tomto smere sa spolieham najmä na váš vklad a prínos, lebo lepšie ako ktokoľvek iný viete o možnostiach, ako dostať naše vzdelávanie a vedu na vyššiu úroveň."

Prezidentka zároveň pripomenula očakávania, ktoré od učiteľov a vysokoškolských pedagógov máme a týkajú sa hlavne poskytovania kvalitného vzdelávania a perspektívy vedeckého výskumu ako aj získavania vážnosti a rešpektu spoločnosti k hodnote vzdelávania. "Očakávame tiež, že budete aktívne vstupovať do verejného diskurzu vo vážnych sporoch a vo verejnej diskusii osvedčíte, ako sa skutočné vedecké poznanie odlišuje od hlučného, ale vplyvného ignorantstva."

V závere svojho príhovoru prezidentka apelovala na profesorov, aby so svojimi študentami viedli kultivovaný dialóg, učili ich k tolerancii a motivovali ich k občianskej angažovanosti. "Kvalita vášho vkladu do rozvoja vzdelanosti sa bude hodnotiť nielen podľa toho, koľko absolventov, doktorandov a docentov vychováte, aké kvalitné učebné texty pre svojich študentov napíšete, akými prednáškami ich budete vzdelávať a inšpirovať. A hlavne, aké nároky budete voči svojej, ale aj ich práci uplatňovať. Želám vám, aby sa dnešný deň stal začiatkom novej etapy vášho akademického a spoločenského pôsobenia, ktorá prinesie naplnenie vám, vašim vysokým školám, aj celej našej spoločnosti."

Celý príhovor prezidentky je dostupný v sekcii Prejavy.

Zoznam vymenovaných profesorov je dostupný v sekcii Vymenovania a odvolania.