Prezidentka podpísala zákony, ktoré majú zmierniť ekonomický dopad krízy

Prezidentka Zuzana Čaputová dnes podpísala dva zákony, ktoré NR SR schválila v súvislosti so zmiernením ekonomických a sociálnych dopadov súčasnej krízy: - zákon z 2. apríla 2020, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony- zákon z 2. apríla 2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Prezidentka podpísala dva zákony, ktoré súvisia s aktuálnou krízou

Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok 26. marca 2020 podpísala dva zákony, ktoré NR SR prijala v súvislosti s aktuálnou krízou. Zákon z 25. marca 2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a zákon z 25. marca 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.      

Prezidentka podpísala školský zákon

Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 25. marca 2020 podľa čl. 102 ods. 1 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky podpísala zákon z 24. marca 2020, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.     

Oznam o prevádzke podateľne KP SR v Bratislave

Vzhľadom na aktuálnu situáciu bude podateľňa Kancelárie prezidenta SR na Štefánikovej ulici č. 2 v Bratislave otvorená každý pondelok, stredu a piatok v čase od 8.00 h do 12.00 h.

Oznam k výkonu Čestnej stráže

Vzhľadom na aktuálnu situáciu bude dočasne pozastavená činnosť Čestnej stráže prezidenta SR až do odvolania.

​Upozornenie: Zrušené stránkové hodiny v regionálnom pracovisku KP SR v BB a KE

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu sa rušia stránkové hodiny v regionálnom pracovisku KP SR v Banskej Bystrici a v Košiciach až do odvolania.

Prezidentka si v Brne pripomenie 100. výročie prijatia československej ústavy

Prezidentka sa v utorok 10. 3. 2020 zúčastní na slávnostnom zhromaždení pri príležitosti 100. výročia prijatia Ústavnej listiny Československej republiky na Ústavnom súde ČR, kde vystúpi s príhovorom. Okrem toho sa stretne s predstaviteľmi mesta Brno a v Hodoníne si uctí pamiatku prezidenta T. G. Masaryka.

Prezidentka v súvislosti s Istanbulským dohovorom odoslala list Rade Európy

Prezidentka rešpektuje, že NR SR 25. februára 2020 nevyslovila súhlas s tzv. Istanbulským dohovorom. Dohovor tak nebude prezidentkou ratifikovaný. V nadväznosti na hlasovanie poslancov dnes prezidentka Radu Európy listom informovala, že SR sa nemôže stať zmluvnou stranou dohovoru.

O 13. dôchodkoch prezidentka rozhodne v priebehu budúceho týždňa

V súvislosti so zákonom, ktorý zavádza 13. dôchodky, prezidentka zvažuje všetky aspekty - právne, ekonomické aj sociálne. Aj preto rozhodnutie konzultuje s expertami a na pracovné stretnutie pozvala do Prezidentského paláca aj predstaviteľov organizácií, ktoré zastupujú seniorov.