Prezidentka podpísala sériu zákonov

Prezidentka podpísala v piatok 24. apríla 2020 osem zákonov, ktoré počas týždňa schválila NR SR v súvislosti s aktuálnou krízou a jej dopadmi. 

Prezidentka udelila podmienečnú milosť obeti hrubého domáceho násilia

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová udelila 9. apríla 2020 podmienečnú milosť 20-ročnému mužovi D. B., ktorý bol právoplatne odsúdený za spáchanie trestného činu vraždy na trest odňatia slobody vo výmere 2 roky.  Podrobné zdôvodonenie rozhodnutia prezidentky je dostupné v sekcii milosti a amnestie.

Prezidentka podpísala tri zákony, medzi nimi aj možnosť odkladu splátok úverov

Prezidentka Zuzana Čaputová dnes podpísala ďalšie zákony, ktoré NR SR schválila v súvislosti s aktuálnou krízou a jej dopadmi. Ide o zákon zo 7. apríla 2020, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19, zákon zo 7. apríla 2020, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 a zákon zo 7. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z.  o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. 

Prezidentka sa informovala na aktuálny stav v súvislosti s prijatými opatreniami

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v súvislosti s bezpečnostnými opatreniami, ktoré dnes vstúpili do platnosti, informovala na aktuálny stav u premiéra a ministra vnútra. "Obidvaja ma uistili, že kontroly by už ďalej mali prebiehať námatkovo, v súlade s účelom opatrenia, ktorým je zabrániť zbytočnému cestovaniu a nie monitorovať všetky, aj evidentne pracovné jazdy. Verím, že dnešná situácia neovplyvní negatívne našu súdržnosť, ktorú aj v ďalšom v boji s koronavírusom potrebujeme asi zo všetkého najviac." 

Prezidentka podpísala zdravotnícky zákon aj možnosť odkladu platby poistných odvodov

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala 4. 4. 2020 ďalšie zákony, ktoré NR SR schválila v súvislosti so súčasnou krízou a zmiernením jej dopadov. Ide o zákon z 3. apríla 2020, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a zákon z 3. apríla 2020 o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Prezidentka podpísala zákony, ktoré majú zmierniť ekonomický dopad krízy

Prezidentka Zuzana Čaputová dnes podpísala dva zákony, ktoré NR SR schválila v súvislosti so zmiernením ekonomických a sociálnych dopadov súčasnej krízy: - zákon z 2. apríla 2020, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony- zákon z 2. apríla 2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Prezidentka podpísala dva zákony, ktoré súvisia s aktuálnou krízou

Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok 26. marca 2020 podpísala dva zákony, ktoré NR SR prijala v súvislosti s aktuálnou krízou. Zákon z 25. marca 2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a zákon z 25. marca 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.      

Prezidentka podpísala školský zákon

Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 25. marca 2020 podľa čl. 102 ods. 1 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky podpísala zákon z 24. marca 2020, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.     

Oznam o prevádzke podateľne KP SR v Bratislave

Vzhľadom na aktuálnu situáciu bude podateľňa Kancelárie prezidenta SR na Štefánikovej ulici č. 2 v Bratislave otvorená každý pondelok, stredu a piatok v čase od 8.00 h do 12.00 h.

Oznam k výkonu Čestnej stráže

Vzhľadom na aktuálnu situáciu bude dočasne pozastavená činnosť Čestnej stráže prezidenta SR až do odvolania.