Spoločenská zodpovednosť


Charta diverzity

Charta diverzity Slovensko je dobrovoľná iniciatíva firiem a organizácií na podporu diverzity na pracoviskách. Kancelária prezidenta SR sa stala jej signatárom v roku 2019, slávnostne ju podpísal vedúci KP SR Štefan Rozkopál 28. novembra 2019 v Primaciálnom paláci: "Kancelária prezidenta SR má takmer vyrovnaný podiel zamestnancov podľa pohlavia, vekové zastúpenie od 24 do 71 rokov a pracovníkmi kancelárie sú aj ľudia zo zníženou zdravotnou schopnosťou. Neuplatňujeme ani pozitívnu ani negatívnu diskrimináciu. Pracovné prostredie budujeme na otvorenosti a tolerancii. Aj vďaka tomu máme v úrade viac ako 50 % zastúpenie žien, vrátane kľúčových pozícií vedúcich pracovníkov.“ 

Text Charty diverzity: 

Diverzita je jadrom nášho úspechu. Chceme vytvárať kultúru vzájomného rešpektu, dôvery, empatie, vzdelávania a inklúzie, ktorá nám umožňuje zamestnávať tých najlepších ľudí a pomáha im byť inovatívnejšími, výkonnejšími a kreatívnejšími pri riešení problémov.

Diverzita je tiež efektívny nástroj pre posilnenie našej reputácie a budovanie dobrých vzťahov so zamestnancami, dodávateľmi, akcionármi, obchodnými partnermi a klientmi na Slovensku a vo svete.

Okrem snahy o diverzitu sa snažíme podporovať aj inkluzívnu kultúru tým, že vytvárame pracovné prostredie, ktoré si váži rozdielnosť a rozumie jej, je založené na férovosti, otvorenosti a dôvere. V takomto pracovnom prostredí sa cítime prijatí, rešpektovaní a vypočutí.

Veríme, že podpora diverzity a inkluzívneho prístupu sú dôležité predpoklady pre to, aby sme boli konkurencieschopní a ekonomicky úspešní.


Prezidentská kvapka krvi

Prezidentský palác sa v roku 2020 pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi prvýkrát v histórii otvoril všetkým darcom krvi. Kancelária prezidenta SR v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR umožnila dobrovoľným darcom krvi darovať krv priamo v Prezidentskom paláci. Vznikla tak nová tradícia a Prezidentská kvapka krvi sa bude organizovať každý rok pri rovnakej príležitosti. 

Medzi pravidelných darcov krvi patria vojaci Čestnej stráže. Jej príslušníci ako aj zamestnanci KP SR sa zapojili aj do 25. ročníka celonárodnej kampane Valentínska kvapka krvi, ktorú organizuje Slovenský Červený kríž.