Všetky správy

Prezident SR udelil štátne vyznamenanie Catherine Ashtonovej

Prezident SR Andrej Kiska udelil vysokej predstaviteľke Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčke Európskej komisie Catherine Ashtonovej štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža II. triedy. Na slávnostnom akte v Prezidentskom paláci bol...

Prezident Andrej Kiska prijal prijal zástupcov sudcov

Prezident Andrej Kiska prijal zástupcov sudcov. Ich požiadavku požiadať Benátsku komisiu o stanovisko vzťahujúce sa k novele Ústavy SR zobral na vedomie. Nepovažuje však v tomto čase za vhodné adresovať komisii takúto požiadavku. Podľa neho je potrebné počkať, či sa obsah...

Prezident Andrej Kiska navštívil Sučany

Prezident SR Andrej Kiska v rámci pracovnej cesty navštívil obec Sučany naďaleko Martina. Pri príležitosti ukončenia školského roka bolo prvou zastávkou hlavy štátu Bilingválne gymnázium Milana Hodžu. Prezident sa zúčastnil na slávnostnom odovzdávaní vysvedčení na školskom...

Prezident SR Andrej Kiska podpísal zákony

Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky podpísal tieto zákony: 1. zákon z 24. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských...

Prezident Andrej Kiska podpísal zákon

Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky podpísal zákon z 5. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým...

Andrej Kiska navštívil Banskú Bystricu a Košice

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska po prvý raz vo funkcii najvyššieho ústavného činiteľa vycestoval pracovne do Banskej Bystrice. Navštívil regionálne pracovisko Kancelárie prezidenta SR, aby sa oboznámil s jeho prácou a fungovaním. Prezident potom zavítal do Detskej...

Prezident Andrej Kiska podpísal zákon

Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky 17. júna 2014 podpísal zákon z 29. mája 2014 o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.