Prezident SR
   

Ocenenia udelené prezidentovi SR

Úvod | Prezident SR | Ivan Gašparovič | Ocenenia udelené prezidentovi SR

Rok 2014
» Rad Veľkej hviezdy za zásluhy o Rakúsku republiku

Rok 2013

» Veľký kríž Čestnej légie - vyznamenanie od prezidenta Francúzskej republiky Francoisa Hollanda
» Medaila MUDr. Jána Červíčka - najvyššie ocenenie Slovenskej poľovníckej komory
» Cena predsedu Matice slovenskej
» Ocenenie SAV – za iniciatívnu podporu SAV, za podporu vedy a výskumu na Slovensku
» Medaila k 100. výročiu narodenia Raoula Wallenberga
» Rad Bieleho leva, najvyššie štátne vyznamenanie Českej republiky
» Zlatý kríž za vernosť - ocenenie Slovenského zväzu protifašistický bojovníkov
» Rad Srbskej republiky

Rok 2012

» Rad slona od dánskej kráľovnej Margrethe II
» Čestné občianstvo obce Krajné
» Čestný doktorát Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
» Čestné občianstvo mesta Turzovka
» Čestný doktorát Tokijskej medzinárodnej univerzity za rozvoj japonsko-slovenských vzťahov
» Čestné občianstvo obce Moravské Lieskové

Rok 2011

» Čestné občianstvo mesta Banská Štiavnica
» Čestné občianstvo mesta Kežmarok
» Veľká reťaz Národného rádu za zásluhy v stupni „Čestný rytier“, Maltská republika
» Zlatá plaketa IFBB za pomoc pri rozvoji kulturistiky mužov - najúspešnejšieho neolympijského športu na Slovensku od roku 1993

Rok 2010

» Rad Svätého Olafa - Veľký kríž - od nórskeho kráľa Haralda V.

Rok 2009

» Doctor honoris causa, titul udelila Akadémia ozbrojených síl SR generála M.R. Štefánika
» Čestné občianstvo obce Pruské
» Čestné občianstvo mesta Svit
» Rad Bieleho orla, najvyššie vyznamenanie Poľskej republiky
» Zlatá medaila Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Rok 2008

» Veľký kríž Radu spasiteľa Helénskej republiky, najvyššie vyznamenanie Helénskej republiky
» Zlatý kľúč od mesta Solún, Helénska republika
» Zlatá medaila Helénskeho parlamentu
» Zlatá medaila za zásluhy mesta Atén, Helénska republika
» Rad kráľa Tomislava so stuhou a Veľkou hviezdou, najvyššie vyznamenanie Chorvátskej republiky
» Veľký rytiersky kríž - od britskej kráľovnej Alžbety II.

Rok 2007

» Dostyk I. stupňa, najvyššie vyznamenanie Kazašskej republiky
» Rad Izabely Kastílskej - Veľká reťaz, najvyššie španielske vyznamenanie
» Čestný občan Veľkej Lomnice
» Veľká reťaz Záslužného rádu Talianskej republiky
» Veľká zlatá pečať - Sigillum Magnum Bolonskej univerzity, Taliansko
» Čestný doktorát Štátnej moldavskej univerzity
» Veľký kríž Radu holandského leva
» Veľká reťaz Makariusa III. , Cyprus
» Čestný člen Mestskej rady mesta Cork, Írsko

Rok 2006

» Čestný doktorát Ruskej ekonomickej akadémie G. V. Plechanova, Moskva
» Čestné občianstvo mesta Humenné
» Protektor Európskej akadémie vied a umení                                                          


Rok 2005


» Medaila Chatama Sofera, ocenenie Múzeom židovskej kultúry za zásluhy o rozvoj múzea
» Čestné občianstvo mesta Myjava
» Čestný doktorát Univerzity v Mostare, Republika Bosna a Hercegovina
» Veľká reťaz princa Henriquea, Portugalská republika
» Rad Kríža Mariánskej zeme, Estónska republika
» Veľký kríž občianskeho a vojenského čestného rádu Adolfa z Nassau pri príležitosti návštevy veľkovojvodu Luxemburského veľkovojvodstva Henriho v SR
» Viestursov Rad, Litovská republika
» Rad Troch Hviezd, Lotyšská republika


Rok 2004
» Cena obce Uhrovec za osobný prínos v šírení dobrého mena a odkazu Alexandra Dubčeka prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi.
» Zlatá medaila Spoločnosti Alexandra Dubčeka.
» Prezidentovi Slovenskej republiky patrí podľa Zákona o štátnych vyznamenaniach Rad Andreja Hlinku I. tr.
» Prezidentovi Slovenskej republiky patrí podľa Zákona o štátnych vyznamenaniach Rad Ľudovíta Štúra I. tr.
» Prezidentovi Slovenskej republiky patrí podľa Zákona o štátnych vyznamenaniach Kríž Milana Rastislava Štefánika I.tr.
» Prezidentovi Slovenskej republiky patrí podľa Zákona o štátnych vyznamenaniach Pribinov kríž I. tr.
Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 Kancelária prezidenta SR. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.  [Technické informácie]