Aktuality
   

Správy tlačového oddelenia

Úvod | Aktuality | Správy tlačového oddelenia | Správy tlačového oddelenia

Prezident Ivan Gašparovič ratifikoval medzinárodnú zmluvu

Prezident Ivan Gašparovič ratifikoval medzinárodnú zmluvu

11. január 2013

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič ratifikoval podľa čl. 102 bod 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky Zmluvu o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii medzi Belgickým kráľovstvom, Bulharskou republikou, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskom, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maďarskom, Maltou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskom, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou a Švédskym kráľovstvom.
Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 Kancelária prezidenta SR. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.  [Technické informácie]