Vymenovania
   

Vymenovanie vysokoškolských profesorov

Úvod | Ústavné právomoci | Vymenovania | Vysoké školy | Vymenovanie vysokoškolských profesorov

Rok 2014

19. 11.

 • doc. Ing. Boris Bielek, PhD.
  v odbore: pozemné stavby
 • doc. Ing. Ľubomír Čaplovič, Phd.
  v odbore: materiály
 • doc. MUDr. Štefan Durdík, PhD.
  v odbore: chirurgia
 • doc. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
  v odbore: logistika
 • doc. PhDr. Július Fuják, PhD.
  v odbore: estetika
 • doc. RNDr. Michal Hnatič, DrSc.
  v odbore: fyzika
 • doc. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc.
  v odbore: ochrana osôb a majetku
 • doc. JUDr. Ján Husár, CSc.
  v odbore: obchodné a finančné právo
 • doc. RNDr. Peter Chrastina, PhD.
  v odbore: história
 • doc. RNDr. Michal Jaščur, CSc.
  v odbore: fyzika
 • doc. RNDr. Danica Kačíková, Phd.
  v odbore: bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • doc. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
  v odbore: ekonomika a manažment podniku
 • doc. PhDr. Blanka Kudláčová, PhD.
  v odbore: pedagogika
 • doc. Ing. Pavol Mach, CSc.
  v odbore: fyzika
 • doc. RNDr. Monika Martiniaková, PhD.
  v odbore: biológia
 • doc. Ing. Roman Martoňák, DrSc.
  v odbore: fyzika
 • doc. RNDr. Milan Mazúr, DrSc.
  v odbore: chemická fyzika
 • doc. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
  v odbore: sociálna práca
 • doc. Mgr. Peter Mojžiš, ArtD.
  v odbore: filmové umenie a multimédiá
 • doc. Ilona Németh, DLA
  v odbore: výtvarné umenie
 • doc. MVDr. František Novotný, PhD.
  v odbore: veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
 • doc. RNDr. Radoslav Omelka, PhD.
  v odbore: biológia
 • doc. Mgr. art. Peter Pavlac
  v odbore: divadelné umenie
 • doc. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
  v odbore: odborová didaktika
 • doc. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
  v odbore: slovenské dejiny
 • doc. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
  v odbore: telekomunikácie
 • doc. Mgr. Darina Smržová
  v odbore: filmové umenie a multimédiá
 • doc. PhDr. Martin Šmatlák
  v odbore: filmové umenie a multimédiá
 • doc. MUDr. Danka Švecová, PhD.
  v odbore: dermatovenerológia
 • doc. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.
  v odbore: veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
 • doc. RNDr. Mária Vondráková, CSc.
  v odbore: biológia
Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 - 2015 Kancelária prezidenta SR. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.  [Technické informácie]