Kancelária prezidenta Slovenskej republiky vníma klimatickú krízu ako jednu z veľkých výziev súčasnosti. Preto plne preberá zodpovednosť za svoj podiel na dosahovaní klimatických záväzkov Slovenska a EÚ. Zaviazala sa stať do roku 2030 prvou klimaticky neutrálnou verejnou inštitúciou na Slovensku. Na základe výpočtov prostredníctvom uhlíkovej kalkulačky od Inštitútu environmentálnej politiky každoročne vyhodnocuje svoju uhlíkovú stopu.

Pre napĺňanie vízie zelenej kancelárie sú realizované opatrenia v nasledujúcich oblastiach. Okrem znižovania vlastnej uhlíkovej stopy realizujeme ďalšie podporné aktivity a projekty s cieľom upovedomiť a motivovať ostatných k udržateľnosti.

Mobilita

Kancelária prezidenta SR redukuje emisie z dopravy cez obnovu svojho vozového parku. Postupne dochádza k vyraďovaniu automobilov so spaľovacími motormi a ich náhrade elektromobilmi a hybridnými vozidlami. Nainštalovali sme tiež 4 nabíjacie stanice pre elektrické autá. Pribudli tiež nové stojiská pre bicykle.


Obnova budov a prevádzka (dôraz na energetiku)


Pre Grasalkovičov a Karáčoniho palác bol vypracovaný účelový energetický audit, ktorý identifikoval súbor opatrení s potenciálom zredukovať emisie CO2 vznikajúce spotrebou energie v týchto budovách o 2/3. Energetická efektívnosť a vlastné obnoviteľné zdroje energie sú kľúčovými oblasťami.

Na strechu Karáčoniho paláca bola inštalovaná zelená vegetačná extenzívna strecha a dve fotovoltické elektrárne s výkonom 37kWP pre pokrytie časti spotreby elektrickej energie.

Prezidentka zároveň podporuje a oceňuje projekty nadštandardnej obnovy verejných budov prostredníctvom ocenenia Prezidentská zelená pečať.

Zelená infraštruktúra

Popri znižovaní tvorby emisií sa Kancelária prezidenta SR snaží kompenzovať tú časť, ktorú nevie inak znížiť alebo eliminovať, predovšetkým z leteckej dopravy. Za týmto účelom je potrebné ročne vysadiť približne 1 300 stromov. Prezidentka sadila stromy spolu so zamestnancami a zamestnankyňami v roku 20212022 aj 2023.

Rôzne

Kancelária prezidenta SR sa na základe odpadového auditu Inštitútu cirkulárnej ekonomiky usiluje o zredukovanie tvorby odpadu a jeho správne triedenie. Projekt bezodpadovej kancelárie sa týka zákazu nákupu jednorazových plastov, maximalizácie triedenia a predchádzania vzniku odpadov či školení zamestnancov v oblasti obehového hospodárstva. V Prezidentskej záhrade s cieľom podporiť mestskú biodiverzitu boli inštalované včelie úle v rámci projektu Mestské včely, ktorý zastrešuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. 

Med z Prezidentskej záhrady slúži ako originálny darček pre politických partnerov prezidentky doma aj v zahraničí. Pri nákupe tovarov a služieb aplikujeme v maximálnej možnej miere zelené verejné obstarávanie kancelárskych, hygienických či sanitačných potrieb.

V marci 2022 predstavila prezidentka výročný odpočet aktivít v tejto oblasti. 

Prezidentská kancelária v termíne od 22. do 26. augusta 2022 usporiadala pilotný ročník Letnej školy klimatických lídrov pre 25 vybraných uchádzačov a uchádzačiek. V roku 2023 pokračovala prezidentská kancelária v tomto projekte pod názvom Letná klimatická akadémia.

Prezidentská kancelária v minulom roku zorganizovala aj zber použitých zubných kefiek na ich následnú recykláciu. Za rok 2023 takto zamestnanci kancelárie vyzbierali celkovo 201 kusov zubných kefiek.